Projekt ENCOURAGE naslavlja nujno potrebno odgovorno ravnanje z odpadki. Z zagotavljanjem obsežnega usposabljanja, spodbujanjem inovacij in krepitvijo zmogljivosti je cilj projekta opolnomočiti občine z znanjem in veščinami za sprejetje ukrepov v smeri trajnostnega ravnanja z odpadki ob hkratnem prispevanju k trajnostni prihodnosti. Med zadnjimi aktivnostmi je vzpostavitev vozlišča znanja o ravnanju z odpadki, ki bo služilo kot repozitorij poglobljenih informacij, raziskav, študij primerov in najboljših praks na področju trajnostnega ravnanja z odpadki. To bo javno dostopen vir za strokovnjake, raziskovalce in vse, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z odpadki. Zavedamo se vrednosti interaktivnih učnih izkušenj, zato bo na naslednji delavnici (aprila 2024) predstavljena platforma za e-(samo)izobraževanje in razprava o prednostih vozlišča znanja. Udeleženci bodo imeli priložnost pridobiti praktične vpoglede, se medsebojno povezati in svoje veščine dvigniti na višjo raven. Več o projektu na www.encourage.projectsgallery.eu.Pripravila: dr. Klavdija Rižnar

SL V Sofinancira Evropska unija POS

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si