Evropska komisija (EK) je v času pandemije inovacijske grozde prepoznala kot pomembno orodje za okrevanje in odpornost gospodarstva. V grozde se povezujejo podjetja, pa tudi druge organizacije (izobraževalne, raziskovalne, finančne …), tako javne kot zasebne. Ključna naloga grozdov je povezovati člane za razvoj in nuditi za to potrebne storitve. V primeru Slovenskega gradbenega grozda (SGG) je nosilna ideja prehod gradbenega sektorja v krožni gospodarski model, z učinkovito rabo virov, zmanjševanjem količine odpadkov, zapiranjem snovnih in energijskih tokov ter upoštevanjem drugih načel krožnega gospodarstva. To se navezuje tudi na energetsko učinkovitost, trajnostno gradnjo, zeleno gradnjo, digitalizacijo ter razvoj novih tehnologij in poslovnih modelov, ki so za to potrebni. EK grozde podpira preko razpisov za evropska strateška partnerstva grozdov na področjih odličnosti, internacionalizacije, pametne specializacije ter inovativnosti, kjer smo pri SGG sodelovali v 4 projektih, od katerih dva še potekata. Konec lanskega leta je EK prvič objavila razpis za evrogrozd (ang. Euroclusters), t. i. skupne iniciative grozdov. V SGG smo skupaj s partnerji uspeli pridobiti 2 projekta, ki sta se začela s prvim septembrom, od katerih enega (AEC Eurocluster) tudi koordiniramo. V vseh omenjenih projektih so določena finančna sredstva in aktivnosti namenjena članom grozdov.
Zapisal: mag. Vladimir Gumilar, direktor

Slovenski gradbeni grozd – GIZ
www.sgg.si