Visoka šola za varstvo okolja postaja prepoznavna tudi na področju raziskav prostoživečih živali in upravljanja s populacijami divjadi. V sodelovanju z inštitutom ERICo Velenje, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in še nekaterimi drugimi so poleti 2016 uspešno zaključili ciljni raziskovalni projekt (CRP) Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju. Jeseni so začeli izvajati dva nova CRP projekta, namenjena določitvi najustreznejših metod za ocenjevanje številčnosti prostoživečih parkljarjev ter monitoringu šakala v Sloveniji. Vodili so tudi konzorcij, ki je za Direkcijo RS za infrastrukturo izdelal strokovne podlage za izvedbo najprimernejših ukrepov za zmanjšanje tveganja za trke vozil s prostoživečimi parkljarji. Z navedenimi aktivnostmi so/bodo prispevali k zmanjšanju konfliktnih dogodkov med ljudmi in divjadjo, vključno s povečanjem cestno-prometne varnosti.

Visoka šola za varstvo okolja
www.vsvo.si