Circular Shield EOL158

Marca je bila izvedena raziskava vpliva snovnih krogov na prebivalce občin, ki so vključene v Komunalni snovni krog Novo mesto. Rezultati raziskave kažejo, da smo Slovenci okoljsko ozaveščeni in nam ni vseeno, kako komunalna podjetja upravljajo z odpadno embalažo. Kar 92 % vprašanih je izrazilo ponos, da snovni krog embalaže tetrapak in recikliranega higienskega papirja deluje v njihovih občinah. Uporabo izdelkov iz snovnega kroga v javnih ustanovah in podjetjih pa podpira kar 99 % vprašanih. Glede na odzive lahko sklepamo, da tovrstni projekti pozitivno vplivajo na spreminjanje navad – kar 80 % vprašanih ločevanju in pravilnemu odlaganju embalaže tetrapak zaradi tega projekta namenja več pozornosti. Raziskava, ki jo je za Circular Shield izvedla agencija Mediana, je potekala v 8 občinah na Dolenjskem: v Mestni občini Novo mesto in občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

Circular Shield d.o.o.
https://circularshield.org