V maju 2022 smo na ploščadi ob HE Brežice otvorili ulično razstavo »Kušljanova vila in njeno življenje«. Na pobudo družbe HESS in v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice ter Društvom za oživitev mesta Brežice smo raziskali življenjsko pot stare meščanske vile in predstavili njeno vizijo za naprej. Prenovo vile in prihodnjo vzpostavitev Centra obnovljive energije je predstavil direktor družbe HESS Bogdan Barbič: »Ugotavljamo, da je poznavanja na tem področju relativno malo, zanimanje ljudi pa je veliko. Brez posebne promocije smo namreč na ogledih hidroelektrarn letno beležili več tisoč obiskovalcev, zato je bila odločitev za vzpostavitev centra, kjer bi se lahko znanja željni seznanili z različnimi tehnologijami, s pomočjo katerih lahko iz obnovljivih virov pridobivamo električno energijo, logična. Objekt nameravamo tudi fizično razširiti. Dogradili bomo večnamensko dvorano s pogledom na hidroelektrarno, zgradili atrij ter uredili okolico, da bo primerna za dogodke za potrebe družbe HESS in širše. Objekt bo v celoti samooskrben, brez priključka na omrežje, napajan samo iz obnovljivih virov. Ponujal bo digitalno doživetje in vsebine predstavljal z moderno tehnologijo za vizualizacijo navidezne resničnosti.« Center bo prispeval k razvoju ožje in širše regije, lokalnih skupnosti, širjenju turistične ponudbe ter v povezavi z znanostjo ozaveščal in izobraževal o pomenu okoljevarstva in prehoda na obnovljive vire energije.

HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
www.he-ss.si