Vse več organizacij se odloča, da izračun ogljičnega odtisa, ki ga povzročijo s svojim delovanjem, verificirajo pri zunanji neodvisni organizaciji. Zakaj? Pregled in potrditev izračuna ogljičnega odtisa s strani neodvisne organizacije prispeva k večji tehtnosti podanih rezultatov in poveča zaupanje naročnikov, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev. Verifikacija poda izračunu »pečat« strokovnega organa, ki dokazuje kakovost in verodostojnost podatkov v poročilu. Verifikacijo izračuna vse bolj zahtevajo tudi banke kot pogoj pred odobritvijo posojil, namenjenih investicijam z okoljskim vplivom. Pri CDM (Clean Development Mechanicm UN) se lahko samo organizacije s preverjenimi izpusti uvrstijo v razred A. Pregledan in potrjen izračun je zelo pomemben gradnik za poznejše ukrepanje in podnebno upravljanje. V Bureau Veritas poskrbimo za neodvisen pregled in preverjanje poročila o izračunu ogljičnega odtisa, načina določitve virov emisij, uporabljenih faktorjev in metodologije za izračun ter po končanem pregledu podamo potrditev/verifikacijo poročila.

Bureau Veritas, d.o.o.
www.bureauveritas.si