Enekom 114_115Družba Enekom je v letu 2016 izvedla oziroma izvaja energetske preglede v devetih večjih slovenskih industrijskih družbah – Cimos d.d., Elan, d.o.o., Eta d.o.o. Cerkno, Eti Elektroelementi d.d., Filc d.d., Krka, d.d., Pivovarna Laško Union d.o.o., Poclain Hydraulics d.o.o. in Revoz, d.d. Večina omenjenih podjetij kontinuirano izvaja energetske preglede, ki predstavljajo ciklično aktivnost za določanje akcijskih planov v energetsko učinkovitost. Potrebo po cikličnem izvajanju energetskih pregledov je prepoznala tudi EU. Velike industrijske družbe so namreč v skladu z evropsko direktivo o energetski učinkovitosti dolžne izvesti energetski pregled na vsake štiri leta oziroma najkasneje do 31. decembra 2017. Energetski pregled je potrebno izvesti skladno z junija letos izdanim Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda (U.L. RS št. 41/16). Evropska direktiva pri izvajanju energetskih pregledov zahteva stroškovno učinkovitost in strokovno neodvisnost. Energetski pregled mora celostno določiti možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Enekom, d.o.o.
www.enekom.si/sl