V družbi AquafilSLO smo v skladu s strategijo družbene odgovornosti, pod sloganom »Ustvarjamo nove priložnosti«, letos prvič nagradili najboljša študijska dela s področja trajnostne kemije, ki so izkazala strokovno in praktično dodano vrednost za kemijsko industrijo. Javni razpis smo izvedli v sodelovanju s Slovenskim kemijskim društvom, izide pa razglasili na Slovenskih kemijskih dnevih konec septembra v Portorožu. Vse tri nagrajence smo gostili na sedežu podjetja AquafilSLO v Ljubljani, kjer so nam predstavili ključne ugotovitve iz svojih nalog. Nagrado za najboljše diplomsko delo z naslovom Fotokatalitska redukcija CO₂ pri reverzni reakciji vodnega plina pod mentorstvom prof. dr. Mirana Gaberščka je dobil Martin Ciringer. Delo obravnava inovativno tehnologijo za pretvorbo enega glavnih toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida v kemikalije z dodano vrednostjo. Za najboljše magistrsko delo je bila nagrajena Ana Rebeka Kamšek za delo z naslovom Algoritmi za obdelavo slik elektronske mikroskopije pri atomski ločljivosti pod mentorskim vodstvom prof. dr. Gorana Dražića in somentorstvom doc. dr. Simona Čoparja. Delo obravnava avtomatizacijo analiz strukture katalizatorjev, ki lahko pripomore k razvoju izboljšav tega kritičnega dela opreme vodikove tehnologije. Dr. Maja Čolnik je dobila nagrado za doktorsko delo z naslovom Uporaba pod- in nadkritične vode za predelavo odpadne plastike pod mentorskim vodstvom prof. dr. Mojce Škerget. V njem obravnava kemijsko razgradnjo najbolj razširjenih plastičnih odpadkov (PET, PE, PP in PVC) in pretvorbo v tržno zanimive produkte, ki bi jih lahko ponovno uporabili v različnih industrijskih panogah.

AquafilSLO d.o.o.
www.aquafil.com/slovenija/