BICY, avtomatiziran sistem za brezplačno izposojo mestnih kolesBICY, avtomatiziran sistem za brezplačno izposojo mestnih kolesV Mestni občini Velenje se je v sodelovanju z lokalnimi partnerji izvedlo in se še izvaja veliko projektov, ki spodbujajo obnovljive vire energije (OVE) in učinkovito rabo energije (URE) ter občino vodijo na poti trajnostnega razvoja. Med partnerji igra pomembno vlogo lokalna energetska agencija KSSENA, ki je za Mestno občino Velenje pripravila Lokalni energetski koncept in Trajnostni energetski akcijski načrt, ki so ga na občini tudi kot prvi dobili odobrenega, kar je podlaga za zmanjšanje emisij CO2 za 20 % do leta 2020. Na področju URE so najpomembnejše postopne energetske sanacije javnih zgradb in energetska rekonstrukcija javne razsvetljave. Poleg solarnih svetilk, ki izkoriščajo dva obnovljiva vira energije, imajo tudi daljinski sistem hlajenja in brezplačni javni mestni prevoz Lokalc. V okviru projekta GUTS (Green Urban Transport Systems) so oblikovali konkretne ukrepe za izboljšanje njegovih storitev, s čimer je Lokalc ekonomsko učinkovitejši in manj obremenjuje okolje že od leta 2008. Septembra 2012 so v občini vzpostavili sistem BICY, avtomatiziran sistem za brezplačno izposojo mestnih koles, ki so ga razvili v Šolskem centru Velenje. V sistem BICY so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. V Velenju je trenutno 9 postaj, 72 priključnih mest oziroma stojal in 40 koles. V sistem BICY se je doslej vključilo že 1.290 oseb, ki so si kolesa izposodile že 30.590-krat.

Mestna občina Velenje
www.velenje.si