Panorama Velenja
Panorama Velenja

Velenje je pred leti vstopilo v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki pod krovno znamko Slovenia Green destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter z znamko Slovenia Green zeleno delovanje tudi promovira. Velenje je v preteklosti dajalo velik poudarek okolja in ohranjanju narave. Vstop v zeleno shemo slovenskega turizma je tako nekakšen izziv za nadgradnjo preteklega dela in razvoj trajnostnega turizma. Z izvedbo postopka smo v preteklosti pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno Slovenia Green Destination Bronze. V Velenju kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjujemo obljubo, da delujemo po trajnostnih načelih in smo predani nenehnim zelenim izboljšavam. Z dobro načrtovanimi in izvedenimi ukrepi smo ob ponovni ocenitvi izboljšali stanje in pridobili nov, srebrn certifikat. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv, zato v naša prizadevanja aktivno vključujemo lokalno prebivalstvo in gospodarstvo. Vse deležnike v destinaciji spodbujamo k odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja. Slovenia Green bo Velenju tudi v prihodnje vodilo za trajnostni razvoj.

Mestna občina Velenje
www.velenje.si