V današnjem informacijskem svetu in tempu, v katerem živimo, se avtomobilska industrija uvršča med največje onesnaževalce, saj za sestavo delov avtomobila in motorja porablja veliko naravnih virov. Gonilo avtomobilske industrije je prodaja novih avtomobilov. Kaj pa izrabljeni avtomobili? Kje končajo, kaj se z njimi dogaja? Ali se zavedamo nevarnosti izrabljenih avtomobilov in koliko jih je po ocenah letno odsluženih? Med študijem Varstva okolja na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj je bila opravljena raziskava, v kateri se je izkazalo, da večina anketirancev (72 %) ve, kam z odsluženimi vozili, vendar še večji delež vprašanih nikoli ni odpeljal izrabljenega vozila na odpad, torej lastne izkušnje s tem nimajo. Po oceni je v Sloveniji letno 30.000 tovrstnih vozil. Desetina se jih primerno uniči, večina pa gre v izvoz v vzhodne države (Romunija, Bolgarija, Srbija, BiH). Veliko pa jih, žal, konča tudi v naravi, kamor s svojimi nevarnimi ostanki sploh ne sodijo. S tem delamo škodo naravnemu habitatu in posledično samim sebi. Potrebna je odgovornost. Dejstvo ostaja: avto je nevaren odpadek in zato mora biti primerno in ustrezno razgrajen. Opravljeno raziskavo razumemo tudi kot ozaveščanje javnosti o tej problematiki.

Pripravil: Mitja Vladimir Bavdaž

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
www.bb.si