Lek kozarecZa uporabo so udobni, a najpogosteje le nekaj zelo kratkih trenutkov, že takoj za tem pa lahko postanejo dolgoročna okoljska težava. Izdelki za enkratno uporabo občutno prispevajo k veliki količini odpadkov, katerih zbiranje, odlaganje in predelava sta globalen in obenem naraščajoč okoljski izziv. Razgradnja plastičnega kozarca in pribora poteka tudi več desetletij in je odvisna od vrste plastike, iz katere sta izdelana. Zamenjava izdelkov za enkratno uporabo z večkrat uporabnimi, kjer je le možno, je zato del Novartisovih usmeritev. Načrtujemo, da bomo s tovrstnim nadomeščanjem pripomogli k zmanjšanju količine odpadkov, posebej plastike, ter k še bolj učinkoviti rabi surovin. V Leku smo se tako pridružili slovenskim in Novartisovim podjetjem, ki so iz uporabe umaknila plastične kozarce in plastenke. V neproizvodnih dejavnostih smo jih nadomestili s steklenimi kozarci in vrči. Umikamo in nadomeščamo tudi plastično embalažo za obroke, ki jih zaposleni lahko odnesejo domov. Obema pobudama se bodo v prihodnjem letu pridružile nove. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da sodelavci z razumevanjem in naklonjenostjo sprejemajo tovrstne novosti in ukrepe za varovanje okolja.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si