Da bi povečala trajnostni razvoj v dobavni verigi, so velika podjetja kemijske industrije, kot so BASF, Bayer, Evonik Industries, Henkel, LANXESS in Solvay, združila moči in oblikovala se je iniciativa ‘Together for Sustainability’ (Skupaj za trajnostni razvoj). Iniciativa je uspešno zaključila prvo leto poskusnega delovanja. Strategija za trajnostni razvoj si prizadeva za razvoj in implementacijo globalnega programa za dobavitelje, ki se osredotoča na ocenjevanje in izboljšanje dobave surovin, vključno z ekološkimi in socialnimi vidiki. Dobavitelji bodo morali izpolniti samo en formular namesto številnih vprašalnikov in navesti relevantne podatke trajnostnega razvoja, ki se bodo nato posredovali vsem kupcem. Ti bi sicer potrebovali dodatne ocene trajnostnega razvoja oziroma presoje od teh dobaviteljev. V začetni fazi so člani iniciative opravili več kot 2.000 preverjanj in presoj. V naslednji fazi implementacije bo iniciativa okrepila svoje aktivnosti na drugih tržiščih in poiskala možnosti za nadaljnjo rast predvsem z vključevanjem novih članov.

Henkel Slovenija d.o.o.
www.henkel.si