Na GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij v okviru programa »Več ugodnejših« seznanjamo predstavnike javnih zavodov z aktualno ponudbo živil ugodnejše in izboljšane hranilne sestave. Živila ugodnejše hranilne sestave so živila, ki že z obstoječo hranilno sestavo predstavljajo dobro izbiro za potrošnika. Živila izboljšane hranilne sestave imajo nižjo vsebnost hranil, ki so z vidika zdravja manj koristna (sladkor, sol, maščobe). Tovrstne izdelke lahko predstavniki javnih zavodov najdejo v aplikaciji Katalog živil za javno naročanje. Katalog živil za javno naročanje je aplikacija, ki javnim zavodom omogoča hitro in učinkovito pripravo javnega naročila za živila skladnega z vsemi zakonodajnimi zahtevami (največ 20 % izločenih sklopov glede na vrednost celotnega javnega naročila in najmanj 12 % ekoloških živil ter najmanj 20 % živil iz shem kakovosti glede na količino vseh izdelkov, izraženo v kilogramih). Uporaba aplikacije olajša delo tudi ponudnikom živilskih izdelkov, saj, poleg ostalih prednosti, omogoča avtomatsko izpolnjevanje predračunov javnih zavodov s prenosom podatkov o izdelkih iz aplikacije v predračun.
Pripravili: Dea Zavadlav in Barbara Lončarek, svetovalki

gzs zkzp logo SPB

logoVUZJZ2

Ministrstvo za zdravje

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
www.gzs.si/zkzp