Bureau-Veritas-vec-zdravjaAktivna promocija zdravja pri delu, ki jo morajo po ZVZD izvajati vsi delodajalci, pomeni uvajanje načrtovanih zdravju koristnih sprememb v delovno okolje. Zakaj je to potrebno? Zaposleni v prvi vrsti svojo pozornost usmerjajo v izvajanje delovnih nalog, pri čemer podzavestno razvijajo in utrjujejo nezdrave vzorce svojega delovanja. To slabi zdravje zaposlenih in zmanjšuje produktivnost njihovega dela, podjetju pa povzroča dodatne stroške. Kako pomemben je vpliv zdravja zaposlenih na produktivnost podjetja, so v nekaterih evropskih državah prepoznali že pred leti. Nemške raziskave so pokazale, da so organizacije, ki so učinkovito vpeljale promocijo zdravja pri delu, povečale svojo produktivnost vsaj za 6-krat, nekatera celo za 10-krat. Primeri dobre prakse so tudi v Sloveniji. Nekatera slovenska podjetja, ki so promocijo zdravja pri delu strateško načrtovala in jo učinkovito izvajajo že nekaj časa, poročajo o prihrankih na letnem nivoju, ki znašajo tudi do 50.000 evrov in več. Mala in mikro podjetja, ki so dovolj ozaveščena, pa se zavedajo, da ima lahko slabo zdravje zaposlenih usodne posledice za ključne projekte podjetja ali celo obstoj podjetja samega.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si