Povečanje deleža reciklirane plastike v novih izdelkih je eden od ciljev Evropske strategije za plastiko. Trajnostno naravnana podjetja si prizadevajo za dosego tega cilja z vključevanjem reciklatov v nove izdelke. Kljub temu se reciklati trenutno uporabljajo predvsem za manj zahtevne izdelke, medtem ko je njihova uporaba v zahtevnejših izdelkih, kot so električna in elektronska oprema, zelo omejena. V projektu INCREACE, ki ga vodimo v podjetju Plastika Skaza, poteka raziskovalna študija o razvoju naprednih reciklatov za izdelavo ohišij pametnih števcev in polnilnic za električna vozila v Evropi. Zaradi izjemno visokih zahtev, predvsem v smislu gorljivosti, električnih lastnosti in dolgoročne obstojnosti, se v teh aplikacijah trenutno uporabljajo izključno primarni materiali. Uspešen razvoj novih reciklatov bo predstavljal velik napredek na področju uporabe reciklatov v novih aplikacijah z visoko dodano vrednostjo. Več o projektu na increase-project.eu.

 

Increace
Increace

 

EU
EU

 

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com