Naravna mineralna voda Donat Mg izvira samo na enem mestu na celem svetu, v Rogaški Slatini. Pomemben del prizadevanj trajnostnega razvoja blagovne znamke Donat je usmerjen v varovanje tega edinstvenega vira, kar pomeni, da se vsako leto zajame le toliko Donata, kolikor je naravnega prirasta, ter da se dodatna pozornost namenja zaščiti vira.

Čeprav je vir že naravno zaščiten z neprepustnimi geološkimi kamninskimi sloji, ki ga učinkovito varujejo tudi pred vplivi antropogenega onesnaževanja, v Donatu dodatno skrb namenjamo agrotehničnim ukrepom (skrbijo, da se na površinah, kjer so vodonosniki, ne uporabljajo pesticidi, da se ne uporabljajo umetna gnojila in da ni drastičnih posegov v naravo), s katerimi zagotavljamo, da na površju območja, kjer se nahaja vir, ne prihaja do negativnih vplivov.

Z modernizacijo procesov smo tudi poskrbeli, da je izguba naravne mineralne vode v procesu odvzema vode iz naravnega vira ter med prenosom do polnilnice minimalna.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o.
www.atlanticgrupa.com