Valtex116Valtex je za za projekt »Material flow cycle of BC – Novo Mesto« oziroma Komunalni snovni krog Novega mesta na tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva The Circulars 2017 prejel posebno pohvalo – highly commended – v kategoriji najboljši vladni, mestni oziroma regionalni projekt krožnega gospodarstva. Tekmovanje vsako leto organizirata The World Economic Forum in The Forum of Young Global Leaders z namenom promocije najboljših podjetij in izvedenih projektov na področju krožnega gospodarstva. Valtex se je na pobudo platforme Circular Change odločil sodelovati na tekmovanju. Izveden projekt je rezultat sodelovanja partnerjev Valtex, Dinos, Lucart in Komunala Novo mesto. Partnerji so projekt izvedli kot člani Eko iniciative – skupnosti podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo trajnostno objektno higieno. Komunalni snovni krog, ki se je vzpostavil v osmih novomeških občinah, je prvi tovrstni primer krožne prakse na svetu. Občani z doslednim in namenskim ločevanjem embalaže v rumene zabojnike sami aktivno priskrbijo surovino – kartonsko embalažo mleka in sokov, iz katere se nato v rednem industrijskem postopku izdela higienski papir, ki se vrne in porabi v občinski infrastrukturi. Projekt so Novomeščani poimenovali »KEMSO – Dosledno za naš higienski papir!«. V natečaju za globalno nagrado je do zdaj sodelovalo več kot 36 držav. Strokovna komisija, sestavljena iz 27 mednarodnih strokovnjakov, je prepoznala potencial projekta, zato mu je dodelila posebno javno priznanje kot dober zgled praksam krožnega gospodarstva – ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini.

Valtex & Co. d.o.o.
www.valtex.si