Petrol EOL161

Srbska občina Zaječar je s Petrolom in partnerji Smart Energy Investment in Maxwell Group v začetku leta 2021 sklenila javno-zasebno partnerstvo na področju prenove javne razsvetljave. Danes se lahko pohvalijo s skoraj 10.000 novimi energetsko učinkovitimi Schreder in Phillips LED svetili, ki imajo bistveno daljšo življenjsko dobo. Stroški občine se bodo, zahvaljujoč uspešnemu javno-zasebnemu partnerstvu, v 15 letih zmanjšali za več kot milijon evrov, s prenovo javne razsvetljave pa bodo prihranili več kot 3.400 ton CO2 letno. Letni prihranki električne energije namreč znašajo več kot 4.700 MWh, v 15 letih ustvarja projekt celo več kot 70 GWh prihrankov električne energije. Poleg prihrankov projekt s celostnim pristopom prinaša še izboljšanje kakovosti vzdrževanja, splošne in prometne varnosti. Na partnerstvo z občino Zaječar smo izjemno ponosni, saj predstavlja do sedaj največji projekt te vrste v portfelju naše skupine in še en korak v nizkoogljično prihodnost.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si