Na Ministrstvu za okolje in prostor so v okviru priprave študije za strategijo države na področju termične obdelave odpadkov identificirali tudi možnost koriščenja dejanskih tehničnih zmogljivosti Toplarne Celje. Pri tem mora ministrstvo dokončno opredeliti status te dejavnosti (novela ZVO) in sprejeti druge pravne spremembe na tem področju. Okoljevarstveno dovoljenje trenutno velja za obdelavo 24.900 ton lahke frakcije in za 5.100 ton blata iz čistilne naprave, medtem ko je tehnična zmogljivost naprave po projektu ocenjena na 40 tisoč ton odpadkov letno. V Toplarni Celje kot regijsko zasnovanem projektu trenutno sprejemamo odpadke iz Savinjske regije (podjetje Simbio in VO-KA). Celje je sicer prvo in še vedno edino mesto v Sloveniji, kjer s termično obdelavo nenevarnih odpadkov s proizvodnjo toplote in električne energije že od leta 2009 uspešno zmanjšujejo količine odloženih odpadkov. Dejstvo je, da se še vedno del odpadkov ne da stroškovno in okoljsko učinkovito reciklirati. Zato je gorivo iz teh odpadkov smotrno termično izrabiti. Letos je bilo v Toplarni Celje s termično obdelavo odpadkov oddane že preko 30.000 MWh toplotne in 6.000 MWh električne energije. Pri tem postopku gre tako za okoljsko kot tehnološko in ekonomsko sprejemljiv koncept, katerega glavni namen je zmanjševanje količine odloženih odpadkov. V Savinjski regiji jih odložijo le še okoli 10 odstotkov.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
www.energetika-ce.si