Razvojna agencija Savinja že od leta 1998 povezuje šest v prihodnost usmerjenih občin Spodnje Savinjske doline, prepoznava njihove potenciale ter načrtuje in soustvarja v trajnost usmerjen gospodarski, infrastrukturni, socialni, kulturni razvoj. Z znanjem in izkušnjami, inovativnimi projekti (LAS SSD za razvoj podeželja, Inovator leta SSD, regionalni razvojni projekti ESRR, KS in projekt LIFE BioTHOP), izdelki in storitvami z visoko dodano vrednostjo, povezovanjem z deležniki in usmerjenostjo v krožno gospodarstvo povečujemo konkurenčnost doline in kakovost življenja v njej. V okviru SPOT Svetovanje Savinjska zainteresiranim deležnikom svetujemo in pomagamo pridobivati finančne vire za uspešno poslovanje, pripravo, koordinacijo in izvedbo projektov. Skrbimo za promocijo doline, njen razvoj in dosežke na nacionalni in mednarodni ravni. Prijazno vabljeni k aktivnemu sooblikovanju skupnega trajnostnega razvoja.

Razvojna agencija Savinja
www.ra-savinja.si