Leta 2020 se je ločeno zbralo manj odpadnih plastenk pijač kot leta 2019 (74 %). Po opravljeni analizi je ocena, da je bil v letu 2020 delež ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač okoli 63 %. Leta 2020 je bilo po ocenah danih na trg v Sloveniji okoli 262 milijonov plastenk pijač ter mleka in mlečnih izdelkov. S tem je posledično nastalo okoli 8.088 ton odpadnih plastenk. V primerjavi z letom 2019 so količine nekoliko nižje. Razlogi za nižje količine so predvsem nižja poraba pijač. Več kot 99 % plastenk je iz materiala PET. Uporaba plastenk iz recikliranega materiala (rPET) je narasla. Največ plastenk pijač je brezbarvnih, sledijo zelene in modre. Delež zelenih plastenk se je v primerjavi z letom 2019 povečal. Na področju mlekarstva prevladujejo bele plastenke. Delež odpadnih plastenk pijač, ki se izsortirajo iz mešane odpadne embalaže, se giblje od 4 % do 20 %. Povprečje v letu 2020 je 8,25 %. O teh podatkih govori opravljena analiza o ravnanju s plastenkami pijač za leto 2020, ki jo je v letu 2021 opravilo Združenje industrije pijač, ki deluje v okviru GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Analiza je bila nadgrajena še z zbiranjem podatkov o uporabi vračljive prodajne embalaže za pijače.
Pripravili: Janja Leban, dr. Petra Medved Djurašinović

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
www.gzs.si/zkzp