Trajnost predstavlja dolgoročen obstoj in pomeni način življenja, ki našim potomcem zagotavlja enako kakovost bivanja, kot jo imamo mi danes. Prav zato je trajnostna usmerjenost neposredno prepletena s poslanstvom Skupine Triglav, da ustvarjamo varnejšo prihodnost. Za doseganje trajnostnih ciljev si prizadevamo z večjim številom aktivnosti tako na okoljskem kot tudi na upravljavskem in družbenem področju. Da bi k odgovornemu delovanju spodbudili čim več oseb in organizacij, smo se v letošnjem letu skozi projekt #Zavarujmo prihodnost povezali z več kot 150 partnerji s področij športa, kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva. Skupaj z njimi vsak mesec posvečamo uresničevanju enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. Pri tem širšo javnost spodbujamo, da po vzoru svojih športnih, umetnostnih in drugih vzornikov tudi sami podajo obljubo in se zavežejo k (vsaj) enemu dejanju, s katerim bodo prispevali k ustvarjanju trajnejše in s tem varnejše prihodnosti.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
www.triglav.si