Helios EOL152

V letošnjem letu smo v skupini Helios prizadevanja na področju trajnostnega razvoja preobrazili v iniciativo Prisegamo na zeleno. V sklopu iniciative je naš cilj, da vsako leto povečamo energetsko učinkovitost za 3 %. V naboru več kot sedemdesetih projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti naše infrastrukture so naložbe v učinkovitejšo LED osvetlitev, tehnologiji »e-power« in »peak shaving«, nove kroglične mline, mešalnice, EMS sisteme in gorilnike za kotle. Aktivno se osredotočamo na optimizacijo tehnoloških procesov, kamor spadata procesa čiščenje in mletja. Naši proizvodni obrati Helios TBLUS v Sloveniji, Chromos na Hrvaškem in Rembrandtin Lack v Avstriji od letos v celoti uporabljajo električno energijo iz obnovljivih virov. Poleg tega pripravljamo projektno dokumentacijo za izgradnjo lastnih sončnih elektrarn na lokacijah skupine Helios v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. Odgovorno ravnanje in varčevanje z energijo na različne načine spodbujamo tudi med zaposlenimi.

Helios TBLUS, d.o.o., Slovenia
www.helios-group.eu/sl