Organizacije so odgovorne za varnost in zdravje svojih zaposlenih in vseh, ki opravljajo delo pod njihovim nadzorom. Delodajalec mora zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, preprečevati nastajanje nesreč, zmanjševati poškodbe, ki so povezane z delom, in nenehno izboljševati sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Mednarodna organizacija za standardizacijo pripravlja nov standard ISO 45001, ki bo predstavil zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Standard bo napisan v skladu z vodilom ISO o enotni strukturi standardov za sisteme vodenja (ISO 9001 in ISO 14001) in bo vsebinsko nadomestil dosedanjo različico OHSAS 18001. Izdaja standarda ISO 45001, ki je bila načrtovana v drugi polovici 2016, je po najnovejših informacijah preložena v leto 2017. Osnutek standarda ISO/DIS 45001 ni bil izglasovan s strani zadostnega števila sodelujočih pri pripravi vsebine standarda, kar bi bilo potrebno za izdajo končnega osnutka standarda ISO/FDIS 45001. Projektni odbor ISO/PC283, ki ga sestavljajo različne mednarodne organizacije in predstavniki 44 držav, se bo ponovno sestal junija 2016 v Torontu. Med posvetovanjem bodo pregledali vse opombe in predloge in v ponovni postopek glasovanja bo podan drugi osnutek standarda ISO/DIS(2) 45001. V Bureau Veritas vas bomo sproti obveščali o poteku izdaje novega standarda.

Bureau Veritas
www.bureauveritas.si