Fit-media-www.shutterstockEOL117Na področju strokovnih izrazov in njihovih prevodov se pogosto srečujemo s številnimi različnimi prevodi in nepoenotenimi izrazi. Zato bo Fit media izdala priročnik Izrazje na področju voda, avtorja sta prof. dr. Milenko Roš in prof. dr. Mihael J. Toman, oba strokovnjaka z dolgoletnimi izkušnjami na področju voda ter pri delu s študenti, kjer sta pravilna raba izrazov in razvoj strokovnega izrazoslovja še posebej pomembna. Priročnik je namenjen tistim, ki se z vodami ukvarjajo na poljuden način, in tistim, ki se z vodami ukvarjajo znanstveno in strokovno. Dobra opora bo tudi prevajalcem, ki se velikokrat soočajo z iskanjem ustreznega prevoda strokovnega besedila. Priročnik bo vseboval najpomembnejše izraze s področja voda z ustreznimi obrazložitvami, ki so ponekod dopolnjene tudi s slikovnimi prikazi. Namenjen je predvsem prevodu angleških besed, osnovni interpretaciji in poenotenju pojmov, posebej pa bodo izpostavljeni izrazi, ki se pogosto napačno uporabljajo. Drugi del priročnika vključuje slovensko-angleški slovar na področju voda, kjer bodo zbrani slovenski in angleški izrazi iz prvega dela. Priročnik bo izšel v aprilu 2017.

Fit media d.o.o.
www.fitmedia.si