Enekom EOL161

Direktor agencije GOLEA Rajko Leban je na uradnem obisku Guya Parlemina, predsednika Švicarske konfederacije, predstavil uspešno izveden projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. V okviru projekta je bila nameščena sončna elektrarna na Bazari moči 167 kW, ki je do konca leta 2019 proizvedla 1.324 MWh energije. Drugi sklop investicij je bila prenova 12 kotlovnic, kjer se je prešlo iz kurilnega olja na obnovljive vire energije, in energetska sanacija 8 objektov. Od začetka delovanja kotlovnic in prenove objektov do konca leta 2019 so kotlovnice proizvedle 15.060 MWh toplote, raba energije v saniranih objektih pa se je zmanjšala za 4.850 MWh. Projekt je omogočil skupno zmanjšanje emisij CO2 za več kot 6.000 ton. Podatki saniranih objektov so bili v sodelovanju z našo družbo Enekom, d.o.o., informacijsko integrirani v energetski nadzorno informacijski sistem ENIS, podprt s CSRE, preko katerega so se vzpostavili prikazovalniki za spodbujanje energetske učinkovitosti.

Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
www.enekom.si