Svetovalec Aleš Levičar Svetovalec Aleš Levičar Posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica bodo s podpisom sporazuma v februarju 2019 pristopile k skupnemu projektu ≫Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJ VODO≪. Prijavitelji projekta so bili uspešni na razpisu za črpanje evropskih sredstev. Projekt bo od skupne vrednosti 195.500 evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za razvoj podeželja v višini 137.397 evrov. Namen projekta je zagotoviti učinkovito čiščenje odpadnih voda s ciljem ohranjanja vodnih virov in izboljšanje stanja okolja. V okviru projekta je organizirano brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. S projektom želimo tudi izboljšati stanje vodnih virov na vodovarstvenih območjih, krepiti ozaveščenost občanov o možnostih ponovne uporabe očiščene vode v kmetijstvu in za ostale namene, o ponovni uporabi deževnice v gospodinjstvih, o pomenu mokrišč in drugih okoljskih temah.

skupni1 2

  skupni2 2

Kostak d.d. Krško
www.kostak.si