V začetku poletja smo v podjetju Medium uspešno prestali zunanjo presojo sistema ravnanja okolja po standardu ISO 14001 in shemi EMAS. Standard ISO 14001 je bil v zadnjih letih prenovljen, približal se je zahtevam sheme EMAS. Vseeno pa še vedno ostajajo pomembne nadgradnje sheme EMAS v primerjavi s standardom ISO 14001. Podjetja, ki delujemo v okviru sheme EMAS, moramo izpolnjevati vso okoljsko zakonodajo ter vsakoletno objavljati okoljske kazalnike. V Sloveniji nas je samo 9 registriranih organizacij v shemi EMAS. Okoljska izjava za leto 2021 je objavljena na naši spletni strani www.medium.si. V njej so predstavljeni naši okoljski vidiki in z njimi povezani vplivi na okolje, izpolnjevanje okoljskih ciljev, ki smo si jih zastavili za omenjeno leto, ter drugi kazalniki okoljske uspešnosti. Izpostavili bi dva kazalnika: v letu 2021 smo 20 % električne energije proizvedli iz lastne sončne elektrarne, ki smo jo postavili konec leta 2018, in posledično zmanjšali emisije CO₂ za skoraj 38 t letno (v letu 2018 je bil naš ogljični odtis 116,7 t; v letu 2021 pa 79 t).

Medium d.o.o.
www.medium.si