Recikliranje polimernih materialov lahko z več vidikov ustvari precejšnjo razliko v primerjavi s primarnimi (»virgin«) materiali. Z uporabo recikliranih materialov zmanjšamo onesnaževanje ekosistemov, saj imajo toplogredni plini, ki nastajajo pri nastanku primarnih materialov, velik vpliv na naraščajočo stopnjo onesnaženosti. Pri recikliranju se ohranjajo naravni viri, kot so voda, nafta, zemeljski plin in premog, zato recikliranje polimernih materialov ohranja dragocene organske vire. Prednosti uporabe recikliranih polimernih materialov se zavedamo tudi v Plastiki Skaza, zato v okviru projektov INCREACE in LFIA-REC sodelujemo pri razvoju recikliranih materialov na osnovi polikarbonata (PC) in mešanic PC z akrilonitril butadien stiren (ABS) kopolimeri ter polistirena (PS) za aplikacije v elektro industriji za produkte z višjo dodano vrednostjo. V okviru projekta LIFE21-ENV-PL-plasticLIFEcycle pa sodelujemo pri razvoju rešitev za recikliranje trdih, mešanih plastičnih odpadkov.

Pripravila: Tajda Glamočak, mag. inž. tehnol. polim., raziskovalka

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com