Aplikacija
Aplikacija

V Javnem  podjetju Okolje Piran smo konec januarja pričeli s testiranjem brezplačne spletne aplikacije Okolje24. Namenjena je sporočanju potreb po interventnih ukrepih v primeru nepredvidljivih dogodkov ter izvajanju drugih, ne nujnih komunalnih dejavnosti. S tem smo občanom in obiskovalcem Pirana ponudili še učinkovitejši kanal za komuniciranje, prilagodili storitve njihovim pričakovanjem ter skrajšali čas odziva aktivacije ekip. Aplikacija, ki smo jo v podjetju razvili sami, je na voljo na spletni strani www.okolje24.si. Za njeno uporabo ni potrebno nikakršno nalaganje programske opreme ali registracija, le naprava z dostopom do spletnega brskalnika. Posameznik ob vstopu na domačo stran na zemljevidu najprej označi lokacijo zaznanega problema, nato izbere vsebinsko področje, opiše težavo, po želji priloži še fotografijo in opozorilo odda. To lahko stori anonimno ali s posredovanjem kontaktnih informacij, če želi biti obveščen o nadaljnjih ukrepih. Vse posredovane vsebine so javnosti dostopne na spletni aplikaciji, kjer je možno spremljati tudi njihovo obravnavo. Tiste, obarvane zeleno, so uspešno rešene, sporočila z rumeno ikono so v postopku obdelave, medtem ko rdeča pomeni, da odpravljanje težave ni v pristojnosti JP Okolje. Če se bo storitev izkazala za učinkovito, bomo vključitev vanjo ponudili tudi ostalim občinskim službam.

Okolje Piran d.o.o.
https://okoljepiran.si