Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije odgovarja na večje evropske potrebe po električni energiji kot tudi energetski samozadostnosti. Tega se zavedamo tudi v Petrolu, kjer bomo do leta 2025 za zeleni prehod namenili kar tretjino skupnega investicijskega potenciala. V Petrolu smo že pred leti prepoznali potrebo po zagotavljanju trajnostne energije, zato smo začeli s projekti za izboljšanje energetske učinkovitosti in investicijami v obnovljive vire energije. V okviru skupine Petrol trenutno obratujeta 2 vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami, 30 večjih sončnih elektrarn na raznih objektih in 6 malih hidroelektrarn, med katerimi smo zadnjo zagnali pred kratkim v Srbiji. Na območju Knina na Hrvaškem smo začeli z investicijo v največjo sončno elektrarno v regiji. Gre za sklop treh velikih sončnih elektrarn skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh. Sončne elektrarne bodo s proizvodnjo elektrike pričele v začetku leta 2023.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si