V podjetju noprintZ, v katerem smo razvili mobilno aplikacijo za hrambo in prejemanje digitalnih računov, zasledujemo t. i. trajnostni vidik poslovanja ESG, torej okoljski, družbeni in upravljavski vidik. Fokus ekipe noprintZ je na prvi, okoljski komponenti. Ta vidik je namreč eno od glavnih gonil naše osnovne ideje: razviti aplikacijo, s pomočjo katere se bomo znebili tiskanih računov, ki predstavljajo veliko breme za okolje. Ste namreč vedeli, da v Sloveniji dnevno izdamo med 3 in 5 milijonov davčno potrjenih računov? Samo za račune se na dan porabi kar 600 km papirja na računskih rolicah. Kar je enako kot pot od Portoroža do Hodoša in nazaj. Obenem je skrb za okolje globoko zasidrana v večini članov naše ekipe in veseli smo, da smo lahko razvili davčno skladno rešitev, ki je komplementarna z velikim številom blagajniških sistemov. Z njo so vsi računi še vedno prejeti in fiskalizirani, čeprav trgovec ne natisne fizičnega računa.

Fin4Green d.o.o.
www.noprintz.si