Kot družbeno odgovorno podjetje smo se pridružili projektu Razvoj inovativne vrednostne verige za trajnostno plastiko v Srednji Evropi (PLASTiCE), katerega namen je promocija novih, okolju prijaznejših in trajnostnih vrst plastike.

Za aktivno sodelovanje v projektu smo se odločili, ker med izvajanjem lastne dejavnosti uporabljamo in na trg posredujemo večje količine embalaže. Naš interes je, da bi se embalažo z manjšim okoljskim odtisom, ki bo strokovno potrjen, vključilo v celotno oskrbno verigo. Tako jo bomo lahko ponudili tudi našim kupcem in jih hkrati ozaveščali o prednostih in slabostih uporabe različnih vrst plastike.

Več o projektu na http://www.plastice.org.

Mercator, d. d.
www.mercator.si