CČN-Domžale---Kamnik EOL__118Strokovni seminarS ciljem povečevanja učinkovitosti ravnanja z odpadno vodo v CČN Domžale – Kamnik že vrsto let organizirajo strokovne seminarje in delavnice s področja čiščenja odpadne vode. Na teh strokovnih srečanjih, ki so jih projektno poimenovali Mesec znanja, si prizadevajo povezovati znanje, dosežke, nove tehnologije in ljudi, ki razumejo pomen implementacije novih pristopov in rešitev v procese čiščenja odpadnih voda. Tovrstno strokovno povezovanje je pomembna podlaga za nadaljnje spremembe, zato so CČN tudi letos v maju z aktualnimi vsebinami izpostavili novosti, praktične rešitve in dobre prakse. Med predavatelji so bili izbrani in ugledni strokovnjaki z različnih področij, ki so slušatelje usmerili k boljšemu razumevanju bioloških procesov, kemijskih reakcij in tehnoloških zahtev za doseganje trajnostnih ciljev, kot je zmanjšanje tveganj za naše okolje. V okviru Meseca znanja 2017 so potekala predavanja na temo deamonifikacije kot naprednega postopka za čiščenje visokih koncentracij dušika, uporabe kationskih emulzij v postopkih obdelave vode ter MBBR tehnologije prihodnosti. Predstavljene so bile tudi vsebine, povezane z izborom učinkovitega sistema prezračevanja, meritev in naprednega vodenja procesov ter novih pristopov k projektiranju čistilnih naprav.

JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si