Zelena logistika ima v oskrbovalnih verigah vse večjo vlogo. Čedalje bolj se uveljavljajo načela trajnostnega poslovanja in zmanjševanja negativnih vplivov na okolje. Kot zeleni ambasador je Luka Koper zavezana k spodbujanju trajnostnih logističnih rešitev. Pomembno področje predstavlja tudi energetika. V pristanišču smo že pred leti vpeljali sistem upravljanja z energijo skladno z okoljskim standardom ISO 50001, številne projekte pa načrtujemo tudi v prihodnje. V Letu 2023 smo za ta namen predvideli približno 15 milijonov evrov. V naslednjih dveh letih bomo v okviru skupnega projekta SOPOREM na strehah skladišč za generalne tovore zgradili drugo največjo sončno elektrarno v Sloveniji s skupno močjo 3 MW. Do konca leta 2025 želimo zgraditi 6 MW sončnih elektrarn, do 2030 pa 10 MW, kar znaša približno 30 % električne energije za lastno oskrbo. S podjetjem ELES sodelujemo pri projektu gradnje daljnovoda moči 110 kV, ki bo med drugim omogočil elektrifikacijo obale in oskrbo ladij z električno energijo. Ena od novosti, ki bodo dodatno prispevale k zmanjšanju vplivov delovanja pristanišča na okolje, je vključitev v prostovoljno shemo ESI, v okviru katere imajo od januarja letos okolju prijaznejše ladje dodatne finančne olajšave pri plačilu pristaniških pristojbin.

Mestna obcina Koper MOK grb

Norway grants Iceland Liechtenstein

greenstat logo RGB

Luka Koper d.d.
www.luka-kp.si