Simobil-Foto Andrej-KrizNova biološka čistilna napravaSklad Si.voda je skupaj s partnerji podprl projekt, namen katerega je omogočiti bolj učinkovito ravnanje z odpadnimi vodami v Sloveniji. Šoli v Lučinah so konec septembra predali novo biološko čistilno napravo. Podružnična šola osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas je prejela okolju prijazno in varčno biološko čistilno napravo, s katero bosta tamkajšnji vrtec in šola trajnostno uredila čiščenje komunalnih voda. Do zdaj namreč njihovih prostorov niso mogli priključiti javnemu kanalizacijskemu omrežju. Čiščenje voda bo potekalo z napravo, ki za svoje delovanje ne potrebuje električne energije ali strojne opreme, zato je vzdrževanje minimalno. Vrednost investicije znaša 12.011 evrov, od tega je 3.211 evrov prispevala občina Gorenja vas – Poljane, 8.800 evrov pa je doniral Sklad Si.voda. Pri projektu so sodelovali partnerji občina Gorenja vas – Poljane, Razvojna agencija Sora in Sklad Si.voda.

Si.mobil d.d.
www.skladsivoda.si