Stanovanjski sklad RS EOL157

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kot glavni izvajalec stanovanjske politike, na lokaciji Gerbičeva v Ljubljani gradi stanovanjsko skupnost za mlade z idejo in ciljem, da poveča bivalne osamosvojitve mladih med 18. in 29. letom starosti po zaključku šolanja, ko se soočajo z reševanjem prvega stanovanjskega vprašanja. Del objekta je namenjen medgeneracijskemu sodelovanju. Predvidena je osnovna oprema bivalnih enot in skupnih prostorov. Gradnja je v zaključni fazi. V objektu je predvidenih 109 bivalnih enot, kar omogoča bivanje 171 mladim osebam. Streha objekta je izvedena kot zelena ravna streha z ekstenzivno zazelenitvijo. Stavba se z letno potrebno toploto za ogrevanje 18 kWh/m² uvršča v energijski razred B1. Z energijskega vidika so predvidene posebnosti stavbe na Gerbičevi – visoka gostota zasedenosti, osrednje hlajenje bivalnih enot z uporabo ventilatorskih konvektorjev in higrosenzibilno prezračevanje. Izdelan je energijski model stavbe, na podlagi katerega se bo vzpostavila lastna podatkovna baza z namenom napovedi potrebne energije za običajno obratovanje stavbe in kasneje za spremljanje doseganja načrtovanih parametrov.

Stanovanjski sklad RS
https://ssrs.si