Visokoregalno skladišče Kuehne + Nagel
Visokoregalno skladišče Kuehne + Nagel

V Leku bomo k zmanjšanju ogljičnega odtisa posrednih emisij, ki nastajajo tudi zaradi transporta, dodatno prispevali s centraliziranim skladiščenjem svojih izdelkov. V sodelovanju s specializiranim podjetjem Kuehne + Nagel smo namreč lani nadomestili in povečali razdrobljene skladiščne zmogljivosti, rezultati pa so vidni že v letošnjem letu, ko delujeta še dve od prej najetih šestih skladišč. Sočasno s konsolidacijo skladiščenja in distribucije smo zmanjšali tudi njune okoljske vplive. Večina Lekovih izdelkov do uporabnikov zdaj prihaja preko osrednjega skladišča na Brniku. S centralizacijo skladiščenja bomo letos skrajšali transportne poti za skoraj 100 tisoč kilometrov, kar pomeni blizu 70 ton ali 10 % manj izpustov CO₂ v primerjavi z letom 2018. Nižanje s tem povezanih izpustov toplogrednih plinov se bo nadaljevalo tudi v letu 2020, ko je predviden zaključek konsolidacije skladiščenja. Novartisova trajnostna strategija, ki jo izpolnjujemo tudi v Leku, predvideva do leta 2030 polovično zmanjšanje ogljičnega odtisa posrednih emisij CO₂ – torej emisij, ki nastanejo tudi zaradi transporta.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si