Lek EOL 127 V Leku smo v uresničevanje ciljev na področju varnosti, zdravja in okolja aktivno vključili tudi voznike službenih vozil. Za vse, ki so upravičeni do vožnje službenih avtomobilov, organiziramo usposabljanja, na katerih spoznajo tehnike nenapadalne (defenzivne) in okolju prijazne vožnje. Takšen način vožnje niža porabo goriva in izpuste toplogrednih plinov ter zmanjšuje možnosti nezgod. Po uspešno opravljenem začetnem tečaju, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, voznikom priporočamo obnovitveni tečaj v 3 do 5 letih. Vozniki službenih vozil morajo opraviti tudi t. i. komentirano vožnjo s pooblaščenim inštruktorjem. Namenjena je razkrivanju potencialno nevarnih ali neprimernih obnašanj v prometu in izboljševanju voznih navad. Nesreče in nezgode, v katerih so udeležena službena vozila, ter izpuste ogljikovega dioksida spremljajo v enoti Zdravje, varnost in okolje.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si