KrkaČistilna napravaPoslanstvo Krke je živeti zdravo življenje, zato je varovanje okolja pomemben del Krkine poslovne strategije. Skrb za okolje vključujemo v najzgodnejše razvojne aktivnosti in celoten življenjski cikel izdelkov. V pomoč nam je leta 2001 vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, ki ga vsako leto obnavljamo. S številnimi aktivnostmi stremimo k ohranjanju kakovosti vod na vseh proizvodnih lokacijah. Industrijske in odpadne vode na osrednji lokaciji v Novem mestu čistimo z visoko učinkovito aerobno biološko čistilno napravo odpadnih vod. Za okolje odgovorno skrbimo tudi v naših odvisnih družbah zunaj Slovenije. V proizvodno-distribucijskem obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem smo zgradili čistilno napravo za odpadne vode z naprednim oksidacijskim postopkom, v tovarni Krka Rus v Ruski federaciji pa aerobno biološko čistilno napravo za odpadne vode. Kakovost zraka, ki ga dihamo, vpliva na naše zdravje, zato v Krki emisije v zrak zmanjšujemo z visoko učinkovito absolutno filtracijo na vseh izpustih prašnih snovi. Vpeljali smo tudi več sodobnih, visoko učinkovitih naprav za termično oksidacijo odpadnega zraka onesnaženega s HOS in vzpostavili učinkovit sistem ločenega zbiranja odpadkov. Stalno si prizadevamo za zmanjševanje embalažnih materialov in izboljšanje energetske učinkovitosti. Za področje varstva okolja namenimo od 6 do 7 milijonov EUR na leto, saj se zavedamo, da moramo naravno dediščino varovati tudi za naslednje rodove in vsa živa bitja. 

Krka, d. d., Novo mesto
www.krka.si