Komunala KranjEOL157

V Komunali Kranj smo začeli z nameščanjem uličnih zbiralnic odpadnega jedilnega olja. Gre za kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov in ga je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo ali greznice. Že en liter odpadnega jedilnega olja lahko onesnaži več tisoč litrov pitne vode. Ulične zbiralne posode se nahajajo na novih ekoloških otokih s posodami za globinsko zbiranje odpadkov. Pri pravilnem odlaganju bodo v pomoč priročne 2,2-litrske zbiralne posode, ki so jih nekateri uporabniki že prejeli na dom. Sicer pa lahko olje po kuhanju, ko se ohladi, odlijemo v namensko posodo ali precedimo v plastično ali stekleno embalažo in jo, ko se napolni, odnesemo v najbližji zbirni center za odpadke oziroma vsebino zlijemo v ulično zbiralnico odpadnega olja. Odpadno jedilno olje ne sodi v straniščno školjko ali vodovodni odtok, saj se nalaga na stene kanalizacijskih cevi, ovira delovanje črpališč, oteži prehod odpadne vode, povzroča neprijetne vonjave in privabi glodavce ter ne sodi na kompost ali med biološke odpadke – moti proces naravne razgradnje, »zaduši« mikroorganizme. Novi ekološki otoki so tako urejeni že na lokacijah v Mestni občini Kranj, na Jezerskem, v Naklem in Preddvoru. Poleg zniževanja stroškov novi ekološki otoki pripomorejo tudi k lepšemu, urejenemu in skladnejšemu izgledu okolice ter večji vpetosti zbirnih posod za odpadke v naravno okolje.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
www.komunala-kranj.si