Z novo uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki je v veljavo stopila aprila, Slovenija tudi na področju odpadne embalaže sledi ciljem krožnega gospodarstva in načelu večkratne uporabe virov. Viziji trajnostnega delovanja se pridružujemo tudi v podjetju Kemis, kjer partnerjem nudimo okolju prijazno, obnovljeno embalažo za zbiranje in skladiščenje odpadkov. Imetniki odpadkov, med drugim mala in srednje velika podjetja, industrijski obrati, šole in bolnišnice se namreč pogosto srečujejo s težavo glede ustreznosti skladiščenja odpadkov, saj odpadke zbirajo v improviziranih posodah, ki niso namenjene pravilnemu transportu, namesto v posebej za ta namen prilagojenih zabojnikih. V Kemisu zato partnerjem omogočamo nakup posebej obnovljenih, 1000-litrskih IBC cistern, ki so primerne tudi za prevoz nevarnih snovi, saj izpolnjujejo vse pogoje Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti.

Kemis d.o.o.
www.kemis.si