V družbi Koto z bioplinsko napravo, v kateri proizvajamo zeleno električno energijo, trenutno pokrivamo 80 % potreb lastnega proizvodnega procesa. Obstoječi proces želimo nadgraditi in bioplin prečistiti v biometan, ki bi ga vtiskali neposredno v plinovodno omrežje, da bodo ta vir energije lahko uporabljali drugi – predvsem za potrebe trajnostne mobilnosti. Prav zaradi tega načrtujemo, da bomo do konca leta 2023 vzpostavili sončno elektrarno s skupno močjo okoli 760 kWp. Na ta način bomo skoraj v celoti pokrili lastne potrebe po električni energiji. Gre za še en korak naše družbe na poti do ogljično nevtralne družbe. Vse za čisto in varno prihodnost.

Koto d.o.o.
www.koto.si