JP CČN Domžale Kamnik EOL 127 Udeleženci strokovne delavniceV Javnem podjetju CČN Domžale – Kamnik v aprilu organiziramo zanimivo strokovno delavnico za operaterje čistilnih naprav o vodenju procesov čiščenja odpadne vode. Vodil jo bo vrhunski strokovnjak iz Nizozemske prof. Henri Spanjers. Dvodnevna interaktivna delavnica bo 12. in 13. aprila na sedežu CČN v Domžalah. Vključevala bo praktično usposabljanje udeležencev. Temeljila bo na obnovitvi osnovnega znanja o vodenju procesov na čistilni napravi, nadgrajena pa bo s teoretičnim in praktičnim pristopom za doseganje optimizacije in izboljšanje rezultatov čiščenja odpadnih voda. Modelna simulacija različnih konfiguracij procesov čiščenja z uporabo simulatorja čistilne naprave BioWin je orodje, ki je lahko inženirjem in upravljavcem v pomoč pri sprejemanju procesnih odločitev. Z uporabo simulacije je mogoče zmanjšati stroške investicijskega vzdrževanja in obratovanja, hkrati pa zagotoviti doseganje procesnih ciljev ter stabilno in ustrezno obratovanje čistilne naprave ob doseganju zahtevanega učinka čiščenja. Udeleženci se bodo seznanili z nekaterimi temeljnimi koncepti pri čiščenju odpadne vode z uporabo simulatorjev čistilnih naprav, ki delujejo podobno kot »simulatorji letenja«. Pridobljeno znanje jim bo koristna pomoč pri vsakodnevnem delu in vodenju procesov čiščenja. Posebno predznanje modeliranja ni potrebno. Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku. Za udeležbo s kotizacijo je potrebna predhodna prijava preko spletne prijavnice na www.ccn-domzale.si.

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si