ZRS-Bistra-Ptu109jRabljeno kolo za izposojoV okviru lokalnega projekta trajnostne mobilnosti se na Ptuju vzpostavlja sistem izposoje koles za občane in turiste. Z aprilom se je pričela dvomesečna akcija čiščenja kolesarnic in zbiranja starih, zavrženih koles. Uspešno je bilo zbranih 40 rabljenih koles. Za namen ponovne uporabe se je v prvi fazi 25 koles tehnično pregledalo, popravilo in pobarvalo s prepoznavnimi barvami Ptuja v okviru šolskih delavnic praktičnega pouka. Prva kolesa so se ponudila ptujskim turističnim subjektom na različnih lokacijah, ki bodo kolesa lahko ponujali po t.i. knjižničnem sistemu. Sistem je zasnovan kot okolju prijazen, cenovno ugoden, preprost in omogoča hiter način gibanja s kolesom v prostoru. Izposoja recikliranih koles se bo začela v mesecu juliju. S projektom želimo promovirati urbano kolesarjenje kot stil življenja, ozaveščati o pozitivnih učinkih na zdravje ljudi in okolje, krepiti lokalno identiteto in promovirati turistične destinacije, ki s kolesom omogočajo ogled širšega območja Ptuja. K realizaciji projekta je pristopilo pet organizacij: Mestna občina Ptuj, Javne službe Ptuj, Šolski center Ptuj, ZRS Bistra Ptuj in Kolesarska mreža Ptuj.

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si