Trajnost poleg okoljskih vprašanj vključuje tudi nič manj pomemben družbeni vidik. Tudi poročanje v skladu z vidiki ESG predvideva poročanje o različnih temah s področja zaposlenih in vplivih podjetja na skupnost. Pomembni temi družbenega vidika trajnosti sta raznolikost in dosledno spoštovanje prepovedi diskriminacije. Ne gre zgolj za obveznost, da podjetja ne diskriminirajo zaposlenih neposredno, temveč tudi za preprečevanje posredne diskriminacije. V praksi pogosto podjetja sprejmejo na videz nevtralne ukrepe, ki pa določene posameznike zaradi njihovih osebnih okoliščin postavljajo v manj ugoden položaj. Razkritja, ki jih predvideva Direktiva o trajnostnem poročanju, bodo podjetjem omogočila, da na podlagi analize zbranih podatkov ugotovijo, na katerih področjih obstaja tveganje za neenakopravno obravnavo. V mesecu maju, ki je mesec raznolikosti, spodbujamo podjetja, da čim prej uvedejo spremljanje kazalnikov, ki omogočajo identifikacijo diskriminacije ter da sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo bolj vključujoči v prihodnje.

Odvetniška pisarna
Jadek & Pensa d.o.o.
www.jadek-pensa.si