SŠ-za-gradbeništvo-in-varovanje-okoljaDijaki v Štorah SteelV podjetju Štore Steel so za dijake šol Šolskega centra Celje letos že sedmič pripravili tridnevno interaktivno delavnico Ustvarjalnost in inovativnost za mlade, ki je bila v letu 2011 nagrajena z Bronastim priznanjem GZS in RGZ Celje za inovacijo. Dijaki so si najprej ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, z zanimanjem so spremljali uvodno predavanje, potem pa so se pod mentorskim vodstvom dr. Mihe Kovačiča lotili reševanja konkretnih problemov s področja strojništva, ekologije, logistike, kemije in elektrotehnike v podjetju Štore Steel. Dijaki so razvijali ustvarjalne ideje in hkrati spoznavali pomen timskega dela in prispevek različnih strok pri iskanju ustreznih rešitev. Izziv takšnega načina izobraževanja je sprejelo 15 dijakov. Dijaki Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Filip Bezovnik, Nikolaj Lončarevič in Aleksandra Lubej so delali na problemu prašnih delcev na področju podjetja. Delavnica je z dobro organiziranostjo in vodenjem okrepila povezanost v skupini mladih, ki obiskujejo različne izobraževalne programe in jim dala navdih za nadaljnje izobraževanje ter delovanje na področju ustvarjalnosti in inovativnosti.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Celje
www.sc-celje.si/gr