Geološki zavod Slovenije, Ministrstvi za infrastrukturo ter za okolje in prostor, Skupnost občin Slovenije in Islandska šola za energijo sodelujejo v projektu Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij. Med 25. oktobrom in 2. novembrom si je 21 predstavnikov projektnih partnerjev, občin, energetskih agencij in podjetij ogledalo delovanje sistemov daljinskega ogrevanja in proizvodnje elektrike iz termalne vode v okolici Reykjavika. Spoznali so različne tehnologije rabe, princip geotermalnih parkov, sheme zavarovanja tveganja pri razvoju projektov ter načine upravljanja s prostorom in naravnimi viri. Islandci vlagajo predvsem v širjenje obstoječih in iskanje novih virov, saj imajo ogromen naravni potencial in spodbudno poslovno okolje. V Sloveniji opazno bolj poudarjamo povečanje energetske učinkovitosti in smo šele v prvi fazi priprave podpornih shem. Financiranje priprave nove podporne zakonodaje zagotavlja finančni mehanizem EGP.

SVRK

Glava v wordu logotipi

Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si