Evropska unija spodbuja zeleni in digitalni prehod vseh organizacij, zlasti pa podjetij. Slednja morajo podati zavezo vodstva k uvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v poslovno strategijo, hkrati pa o tem tudi poročati. Poročila bodo morali v skladu z novimi usmeritvami EU tudi preveriti z zunanjimi neodvisnimi svetovalci. V ta namen bomo za slovenska podjetja in druge organizacije jeseni izvedli serijo usposabljanj za pridobitev certifikatov Vodja oz. Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Usposabljanje bo potekalo v sedmih modulih, ki bodo vključevali tako virtualna srečanja kot poslušanje dodatnih predavanj s posnetki, opravljanje praktičnih nalog in končnega izpita. V podporo temu področju je bil v septembru objavljen še razpis za Horus 2022 – Slovensko nagrado za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost, ki bo tokrat podjetjem podeljena že 14. zapored. Področje trajnosti in družbene odgovornosti izjemno raste, prav tako spremembe EU direktiv in posledično nacionalnih zakonodaj. Podjetja morajo biti vse bolj pripravljena vključevati okoljske, družbene in upravljavske (ESG) vidike v svoje poslovanje. Z usposobljenim kadrom lahko vodstvo ustvarja nove poslovne modele v smeri zelenega in digitalnega prehoda.

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
www.irdo.si